• Profesor: Farfan Leiva Juan Jesús
  • Profesor: Fernández Lorenzo David
  • Profesor: Martín Vergara Francisca
  • Profesor: Pacheco Reyes Angel Diego
  • Profesor: Soler Castillo Enrique
  • Profesor: Tosina García Mercedes
  • Profesor: Trillo Cabello Mario